UCZEŃ TRUDNY. TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE W SZKOLE.

  WYDAWNICTWA ZWARTE (zbiory filii)

 1. BABIUCH Małgorzata, Jak współpracować z rodzicami „trudnych uczniów”?, Wyd. 4, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007, 117 s., Psychologia, Pedagogika, ISBN 83-02-08281-3
  Sygn. 33455 oraz 30262 (wyd. z 2002 r.)
 2. BROPHY Jere, Motywowanie uczniów do nauki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 277, Edukacja Dzisiaj, ISBN 83-01-13655-3
  Sygn. 30452
 3. CUDAK Sławomir, Trudności wychowawcze, [W:] red. nauk. Tadeusz Pilch, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007, s. 818-822
  Sygn. 32325
 4. ELLIOTT Julian, PLACE Marice, Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000, 239 s., ISBN 83-02-07781-X
  Sygn. 30171
 5. GORDON Thomas, Wychowanie bez porażek w szkole, Wyd. 8, Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax, 2004, 393 s., ISBN 83-211-1499-7
  Sygn. 31741 oraz 29938 (wyd. z 2000 r.), 29270 (wyd. z 1999 r.), 29087 (wyd. z 1998 r.)
 6. GROCHOWSKA Nora, Co robić, kiedy nie wiadomo, co robić. Podpowiednik dla nauczyciela, Warszawa, Wydawnictwo „Seventh Sea”, 2001, 152 s., Biblioteczka Wychowawcy Klasy, ISBN 83-914692-1-2
  Sygn. 29972
 7. HAN-ILGIEWICZ Natalia, Trudności wychowawcze i ich tło psychiczne, Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961, 331 s.
  Sygn. 3750, 3749, 3756, 3274
 8. IŁENDO-MILEWSKA Agnieszka, Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum, Warszawa, „Difin”, 2009, 195 s., ISBN 978-83-7641-002-9
  Sygn. 32786, 32785
 9. JAGIEŁA Jarosław, Kryzys w szkole. Krótki poradnik psychologiczny, Kraków, „Rubikon”, 2009, 221 s., ISBN 978-83-8994-81-9
  Sygn. 33359
 10. JAGIEŁA Jarosław, Trudny uczeń w szkole. Krótki przewodnik psychologiczny, Kraków, „Rubikon”, 2005, 144 s., ISBN 83-89947-55-2
  Sygn. 31304
 11. KARASOWSKA Aleksandra, Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania, Warszawa, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006, 147 s., Profilaktyka na co Dzień, ISBN 978-83-89566-22-5
  Sygn. 31833, 31832
 12. ŁOBOCKI Mieczysław, Trudności wychowawcze w szkole (zapobieganie i przeciwdziałanie), Warszawa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1989, 223 s., ISBN 83-02-03969-1
  Sygn. 27525, 27526,27389
 13. ŁOPATKOWA Maria, Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980, 248 s., ISBN 83-02-00001-9
  Sygn. 19269 oraz 13563, 13564 (wyd. z 1976 r.)
 14. MAH Ronald, Łatwe sposoby na trudne dziecko, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008, 151 s., ISBN 978-83-02-10240-0
  Sygn. 32747
 15. PRACA wychowawcza z dziećmi i młodzieżą, red. Mieczysław Sobocki, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 1998, 179 s., ISBN 83-227-1147-6
  Sygn. 29989, 29865
 16. RIMLAND Bernard, Dziecko dys-logiczne, Warszawa, „Fraszka Edukacyjna”, 2010, 182 s., ISBN 978-83-61309-14-7
  Sygn. 33511
 17. ROGERS Bill, Trudna klasa. Opanować, Wychować, nauczyć…, Warszawa, „Fraszka Edukacyjna”, 2006, 228 s., ISBN 83-88839-77-2
  Sygn. 31658
 18. ROYER Egide, Jak kameleon na szkockiej spódniczce czyli Jak uczyć „trudnych” młodych, nie wykańczając siebie, Warszawa, „Fraszka Edukacyjna”, 2009, 130 s., ISBN 978-83-613-09-21-5
  Sygn. 31833, 31832
 19. SAKOWICZ-BOBORYKO Agnieszka, Uczeń trudny, [W:] red. nauk. Tadeusz Pilch, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007, s. 884-888
  Sygn. 32325
 20. SEWERYŃSKA Anna M., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004, s. 77, Psychologia, Pedagogika, ISBN 83-02-08929-X
  Sygn. 31102
 21. ZAGROŻONA młodzież. Ujęcie kompleksowe dla nauczycieli, pracowników poradni, psychologów i pracowników socjalnych, [aut.] J. Jeffries McWhirter [i in.], Warszawa, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005, 527 s., ISBN 83-88075-31-4
  Sygn. 32104, 32103

ARTYKUŁY Z CZASOPISM (z lat 2000-2010)

 1. CZECHOWSKA Jan : Trudności emocjonalne uczniów // Życie Szkoły. – 2001, nr 7, s. 398-401
 2. DĄBROWSKA Joanna : Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży : aspekty diagnostyczno-praktyczne // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 3, 15-20
 3. GÓRECKA Alicja : Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych jedną z przyczyn trudności wychowawczych i niepowodzeń szkolnych // Nauczanie Początkowe. – 2000/2001, nr 4, s. 50-60
 4. IWANICKI Hubert : Zagrożenie nieprzystosowaniem społecznym w środowisku szkolnym oraz sposoby jego zapobiegania // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 4, s. 299-303
 5. JAGIEŁA Jarosław : Trudny uczeń w szkole // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 47-58
 6. JAGIEŁŁO Ewa : O niektórych trudnościach wychowawczych // Życie Szkoły. – 2004, nr 6, s. 417-419
 7. JAKUBOWICZ Edward : Nie ma trudnych uczniów // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 3, s. 64-70
 8. KIEDROWSKA Małgorzata : Szkoła jako czynnik nieprzystosowania społecznego uczniów // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 4-5, s. 12-18
 9. PYŻALSKI Jacek : Tęsknota za dyscypliną // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 61-67
 10. RYDEL Zbigniew : Dziecku trudnemu pomocna dłoń // Nowe w Szkole. – 2001/2002, nr 4, s. 8-9

opracowała:  Agnieszka Grabowska
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Biblioteka Pedagogiczna
Filia Nr 3 w Kołobrzegu