ď  

• • • • •

ASERTYWNOŚĆ
wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Koszalinie
(książki za lata 1994-2004 oraz artykuły z czasopism za lata 2000-2004)

 

KSIĄŻKI

 1. ALBERTI Robert, EMMOS Michael: Asertywność : sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych. – Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psycholog., 2003. – 245, [1] s.
  Sygn. czyt. 219598


 2. BISHOP Sue: Asertywność. – Poznań: Zysk i S-ka, cop., 1999. – 110, [1] s.
  Sygn. czyt. 217471


 3. DAVIDSON Jeff: Asertywność. – Poznań: „Rebis”, 2001. – 378, [1] s.
  Sygn. czyt. 217893


 4. DZIEWIECKI Marek: Psychologia porozumiewania się. – Kielce: „Jedność”, 2000. – S. 75-110: Asertywność, czyli sztuka mówienia
  Sygn. czyt. 216972


 5. FERGUSON Jan: Asertywność doskonała : wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem. – Wyd. 1, (dodr.). - Poznań: „Rebis”, 2001. – 114, [3] s.
  Sygn. czyt. 216817


 6. HAMAN Wojciech, GUT Jerzy: Docenić konflikt : od walki i manipulacji do współpracy. – Wyd. 3 popr. - Warszawa: „Kontrakt”, 2001. – S. 63-98: Jak sobie radzić z presją i manipulacją?
  Sygn. czyt. 218552


 7. HARE Beverley: Bądź asertywny : skuteczne sposoby komunikacji. – Łódź : „Ravi”, 1997. – 150, [1] s.
  Sygn. czyt. 212248


 8. LEWICKA Agnieszka: Asertywność a zaburzenia zachowania młodzieży zagrożonej patologią społeczną // W: Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych / red. Andrzej Pielecki. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. – S. 177-181, bibliogr.
  Sygn. 218787, czyt. 218786


 9. LINDENFIELD Gael: Asertywność : czyli jak być otwartym, skutecznym i naturalnym. – Łódź : „Ravi” ; „Agis”, 1994. – 103 s.
  Sygn. czyt. 205379


 10. MANSFIELD Patricia: Jak być asertywnym. – Poznań : Zysk i S-ka, 1995. – 126, [1] s.
  Sygn. 208725, czyt. 208724


 11. MCKAY Matthew, DAVIS Martha, FANNING Patrick: Sztuka skutecznego porozumiewania się. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psycholog., 2001. – S. 125-144: Trening asertywności
  Sygn. 217670, czyt. 217669


 12. MIGDAŁ Kazimierz: Psychologia w praktyce społecznej : wybrane elementy psychologii społecznej, pracy i organizacji oraz ekonomicznej. – Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2003. – S. 155-117: Asertywność, przezwyciężanie uległości i agresywności
  Sygn. 220886, 221011, czyt. 220885


 13. MONETA-MALEWSKA Maria, MALEWSKA Joanna: Nie, które buduje. – Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2004. – 76 s.
  Sygn. czyt. 221247


 14. PIETRZAK Henryk, HAŁŁAJ Joanna Barbara: Umiejętność komunikowania się jako mechanizm przystosowawczy w klasie szkolnej – agresja a asertywność // W: Dziecko, nauczyciel, rodzice : konteksty edukacyjne / red. Rafał Piwowarski. – Białystok ; Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku : IBE [Instytut Badań Edukacyjnych], 2003. – S. 105-112, bibliogr.
  Sygn. czyt. 220509


 15. OLEŚ Maria: Asertywność u dzieci w okresie wczesnej adolescencji. – Lublin: Tow. Nauk KUL, 1998. – 228 s.
  Sygn. czyt. 213944


 16. POPRAWA Ryszard: Co znaczy być asertywnym? // W: Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. – T. 2 / red. Barbara Kaja. – Bydgoszcz : Wydaw. WSP, 2000. – S. 106-121
  Sygn. czyt. 217932


 17. RAJANG Joanna: W poszukiwaniu kryteriów rozpoznawania zachowań asertywnych // W: Psychologia komunikowania się / red. Teresa Rzepa. – Szczecin: Wydaw. Nauk. US, 2001. – S. 45-52
  Sygn. 218050, 218051, 218052, czyt. 218049


 18. REES Shan, GRAHAM Roderick S: Bądź sobą : trening asertywności. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1995. – 190, [2] s.
  Sygn. 208733, czyt. 208732


 19. TOWNEND Anni: Jak doskonalić asertywność : praktyczny podręcznik asertywności dla menedżerów. – Poznań : Zysk i S-ka, cop. 1996. – 175, [1] s.
  Sygn. 217470, czyt. 209628


 20. ZUBRZYCKA-MACIĄG Teresa: Potrzeba rozwijania asertywności u wychowanków grup integracyjnych // W: Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych / red. Andrzej Pielecki. – Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. – S. 59-67, bibliogr.
  Sygn. 218787, czyt. 218786


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. BŁASZCZYK Ryszard: Myślę nie, mówię nie // Lider. – 2002, nr 9 s. 29


 2. CHOINA Mirosław: O asertywności w szkole // Nowa Szkoła. – 2001, nr 7, s. 20-24


 3. CHRZANOWSKA Agnieszka: Asertywność w pracy nauczyciela-wychowawcy // Gazeta Szkolna. – 2004, nr 22, wkładka: „Wyzwania Oświatowe” nr 38, s. I i VIII


 4. HABURA Barbara: Kształtowanie postawy asertywnej w organizacji procesu wychowawczego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 8/9, s. 22-25


 5. HAMER Hanna: Motylek w occie, czyli sposoby na toksycznych ludzi // Charaktery. – 2004, nr 2, s. 29-30


 6. JAMORSKA Bożena: Sięgaj po to czego chcesz, nie raniąc innych : konspekt lekcji wychowawczej dla klasy II gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 11, s. 16-17


 7. KOZAK Agnieszka: Jak odmawiać łagodnie, stanowczo i bez lęku // Życie Szkoły. – 2004, nr 1, s. 19-23


 8. KRÓL-FIJEWSKA Maria: Broń się przed wrogami twojego czasu // Charaktery. – 2003, nr 5, s. 47


 9. KRÓL-FIJEWSKA Maria: Nigdy więcej nie mów do mnie: kaczuszko // Charaktery. – 2003, nr 6, s. 48


 10. KRUCZYŃSKI Wojciech: Asertywność w samoobronie // Niebieska Linia. – 2003, nr 5, s. 24-27


 11. POPRAWA Ryszard: Taktyka na krytyka // Charaktery. – 2004, nr 8, s. 28-29


 12. STOCHMIAŁEK Jerzy: Rola treningu asertywności w kształtowaniu kompetencji andragogicznych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2002, nr 4, s. 17-26


 13. WASZKIEWICZ-STEFAŃSKA Małgorzata: Jakie mamy prawa związane z asertywnością // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2001, nr 4, s. 76-81


 14. WASZKIEWICZ-STEFAŃSKA Małgorzata: Po co nam asertywność? // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2001, nr 1, s. 57-63


 15. WLAZŁY Danuta: Jak mówić „NIE” – trudna sztuka odmawiania : scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów klasy V // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 9, s. 14


 16. ZUBRZYCKA-MACIĄG Teresa: Asertywność w praktyce pedagogicznej // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 1, s. 26-29


 17. ZUBRZYCKA-MACIĄG Teresa: Rozwijanie asertywności u dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 2, s. 38-42


KASETY VIDEO

 1. Asertywność : sztuka bycia sobą / konsult. Krzysztof Jedliński. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1997. – Kas. 1 (27 min.)
  Sygn. V-367


 2. Asertywność / scen. Maria Król-Fijewska ; reż. Elżbieta Sikora. – 1995 + poradnik

  Kas. 1 (120 min.) zawiera: Asertywność i ty; Jak mówić „nie”?; Jak nie bać się krytyki?; Jak bezpiecznie gniewać się i złościć?; Obrona przed agresją
  Sygn. V-253

  Kas. 2. (120 min.) zawiera: Asertywność – krótkie przypomnienie; Jak wyrażać pozytywne emocje?; Proszę, zrób to dla mnie; Jak wyrażać własne zdanie i bronić go?; Kłopoty z asertywnością wobec najbliższych; Sztuka prezentowania siebie
  Sygn. V-254


 3. Pani Jola zmienia swoje życie / scen. Maria Król-Fijewska ; reż. Elżbieta Sikora. – 1998 + poradnik

  Kas. 1 (100 min.) zawiera: Niespełnione marzenia; Kompleksy społeczne; Nieufność wobec ludzi; Destrukcyjne nawyki osobiste; Uzależnienie od drugiej osoby
  Sygn. V-379

  Kas. 2 (80 min.) zawiera: Obawa przed społecznym osądem; Brak akceptacji siebie; Jak żyć z tym, czego zmienić nie można; Jak pomagać ludziom, którzy chcą zmienić swoje życie
  Sygn. V-380


Zestawienie opracowała:
Mariola Nabereźna

ď  

• • • • •